CyberAlert -- 08/12/1998 -- Perry Smith Denounced Turner & Arnett