Sebelius' Controversial Veto takes Back Seat to Stories about Bo Obama