Heckuva Job, Desiree: Times Downplays 'Non-Religious Christmas' Plans at White House